ורדה בן עמי

מנהלת חשבונות
02-6584016
vardaba@savion.huji.ac.il