ישראל אברמוביץ

מנהל תפעול ותשתיות קמפוס עין כרם
02-6758050
israelab@savion.huji.ac.il