שלומי אברהמוף

מנהל פרויקטים
02-6585756 
shlomiabr@savion.huji.ac.il