אגף בינוי ותשתיות

 

האגף לבינוי ותשתיות מופקד על בינוי, פיתוח תשתיות, תפעול ואחזקה באוניברסיטה העברית על ארבעת הקמפוסים.
האגף רואה בייעודו לדאוג לשיפור, שדרוג ושכלול מתקני האוניברסיטה ולהבטיח תנאי הוראה ומחקר הולמים בסביבה טכנולוגית, דינמית ומשתנה.


האגף אחראי לאחזקה שוטפת ומונעת של מבנים ומערכות אלקטרומכניות, דרכים ותשתיות, רשתות חשמל, מים, ביוב, אנרגיה וניקיון. עובדי האגף פועלים ללא לאות כדי להבטיח רמת ניקיון נאותה, גינות מטופחות, תקינות מערכות חימום ומיזוג המאפשרים תנאי אקלים נאותים, תקינות הציוד והמבנים.

לאגף מוקד תפעול מרכזי הפועל במרבית שעות היום מספק מענה לתקלות בכל תחומי התחזוקה והתפעול. אנו פועלים לקיצור זמני התגובה תוך שמירה על רמה מקצועית ורמת ביצוע נאותות. 

למידע נוסף >