דבר ראש אב"ת

האגף לבינוי ותשתיות (אב"ת) עוסק בעיקר ב:

 1. תפעול ואחזקת הקמפוסים בתחומים הבאים: מבנים, מערכות אלקטרומכניות ומרכזי אנרגיה, חשמל , מים, ניקיון, גינון ושטחים פתוחים
 2. תכנון וביצוע פרויקטים הנדסיים לרבות בניית בניינים חדשים, שיקום ושיפוץ מבנים ישנים, בניית מעבדות לסגל הצעיר, קיימות וחיסכון באנרגיה/ בצריכות, בטיחות ועוד

עובדי האגף ומנהליו רואים לעצמם חובה לספק סביבת הוראה, מחקר , למידה ופנאי ברמה גבוהה כיאה לאוניברסיטה מובילה. להנגיש את הקמפוסים לבעלי מוגבלות, ולהפוך אותם למקום בטוח לבאים בשעריהם.

לאחרונה הגיעו לסיום מספר פרויקטים משמעותיים ביותר:

 • הושלמה בנייתו של הבניין ע"ש גודמן, המהווה בית למרכז לחקר המח (ELSC)
 • בנייתו של בניין מחקר במכון הבין אוניברסיטאי לחקר הים באילת
 • נבנתה קומה חדשה בגושים 5,  6 ו 7 במדעי החברה עבור המחלקה לפסיכולוגיה
 • הושלם שיקום קומה 3 בבניינים 3 ו 4 בפקולטה לרפואה, עבור המחלקה לאימונולוגיה
 • הורחב ושוקם בניין אוטו וורבורג עבור המחלקה לאנטמולוגיה

האתגרים העיקריים לשנה הקרובה:

 • הכשרת מעבדות לנקלטים צעירים
 • ביצוע מערכות בטיחות מצילות חיים
 • השלמת פרויקטים בתחום הנגישות, בדגש על נגישות השירות (שלב ג' ואחרון)
 • הנעת פרויקט לבניית שתי קומות נוספות בבניין הבינלאומי, בפקולטה לרפואה, לטובת הרחבת השטח לרשות למודלים ביולוגים וקדם קליניים
 • השלמת אגף C עבור בית הספר להנדסה (5,000 מ"ר)
 • הנעת פרויקט לבניית קומה נוספת בבניין הירש- משפטים
 • הנעת פרויקט לשיפוץ ושיפוץ בניין הפיילוט- פלנט עבור המכון לכימיה
 • תיאום ושיתוף פעולה עם תכנית אב לתעבורה במסגרת קו הקמפוסים של הרכבת הקלה
 • הנעת פרויקט ה Huji-Tec- קמפוס חדש

לסיכום,

אב"ת שואף לספק שירותים ברמה נאותה ובזמן סביר, תוך קיום מנגנון יעיל וחסכוני. אב"ת יפעל לשיפור והעמקת הקשר עם לקוחותיו בדגש על נקלטים צעירים. אב"ת יהיה קשוב לרחשי השטח, ישפר העברת המידע, יפעל לשיפור תהליכים ייעולם וקיצורם.  כל אלה תוך ביצוע משימותיו השוטפות במסגרת תפעול ותחזוקת ארבעת הקמפוסים על 680,000 המטרים הרבועים שבהם.

מאחל לכולנו עבודה פורייה ומוצלחת,

שלום רווח

סמנכ"ל בינוי ותשתיות