מי אנחנו?

 

 

האגף לבינוי ותשתיות רואה בייעודו המרכזי להבטיח קיומה של תשתית פיזית מעולה למחקר, הוראה והפנאי בארבעת הקמפוסים של האוניברסיטה העברית בירושלים.

האגף מופקד על בינוי ופיתוח תשתיות פיזיות וכן על תחזוקה ותפעול של תשתיות, מבנים ומערכות באוניברסיטה העברית על ארבעת הקמפוסים, ובכלל זה:

 • בינוי מבנים חדשים וביצוע התקנות ושיפוצים במבנים קיימים,

 • פיתוח ותחזוקה של תשתיות אנרגיה, מים וביוב, כבישים ומדרכות בשטחי הקמפוסים,

 • אחזקה שוטפת ומונעת של מבנים ומערכות אלקטרו-מכניות, כגון מערכות חשמל, מים, מיזוג וחימום, מעליות ועוד,

 • שירותי ניקיון ותברואה במבנים ושטחים פתוחים, גינון, תאום שטחים לטכסים ואירועים ומתן שירותים בהפעלתם.

האגף מורכב ממטה ומארבע יחידות תפעול ותשתיות בכל אחד מארבעת הקמפוסים.

מטה האגף ממוקם בקמפוס אדמונד י. ספרא וכולל:

 • מטה מהנדסים, אשר אחראי לתכנון אסטרטגי של פיתוח תשתיות ושיפורן בהתאם למדיניות הנהלת האוניברסיטה, ניהול פרויקטים של בינוי ופיתוח תשתיות ופיקוח על ביצועם, מתן שירותי ייעוץ, תכנון ומידע להנהלת האוניברסיטה ולסגל הבכיר של האוניברסיטה, הנחיה והדרכה של יחידות התפעול והתשתיות ועוד.

 • יחידת התקנות, אשר אחראית על תכנון, ניהול וביצוע של שינוים ושיפוצים במבנים ותשתיות.

 • יחידת אחזקת מנע אשר אחראית לביצוע טיפולים מתוכננים במערכות מיזוג וחימום במבני האוניברסיטה.

 • חשבות האגף, אשר מטפלת במכרזים והתקשרויות, תקצוב ובקרה כספית, כולל הצריכות והנהלת חשבונות.

 • מרכז בקרה ושליטה, אשר אחראי למוקד תפעול מרכזי ומערך מידע של אב"ת.

 • יחידת טקסים ואירועים, אשר אחראית על תיאום שטחים לטכסים ואירועים ומתן שירותים בהפעלתם.

 • יחידת כוח אדם

 • קצין רכב של האוניברסיטה

בין תפקידיה של כל אחת מארבעת היחידות תפעול ותשתיות:

 • תחזוקה שוטפת של מבנים ומערכות אלקטרו-מכניות,

 • תחזוקת כבישים ומדרכות, תאורה ותשתיות חשמל, מים וביוב בשטח הקמפוס,

 • הפעלה תקינה וסדירה של מערכות החשמל, מים, חימום וקירור,

 • ניקיון ותברואה במבנים ושטחים פתוחים,

 • גינון.