מכרזים

יחידת המכרזים באגף לבינוי ותשתיות, מנהלת את מכרזי האגף לבינוי ותשתיות בתחומי הבינוי והתחזוקה השונים, ביניהם: בינוי, מערכות חשמל, מערכות מיזוג אוויר, אינסטלציה, ניקיון, גינון ועוד.

היחידה אחראית לעריכה, איסוף, מעקב ותיעוד של מסמכי המכרז, הסכמי ההתקשרות עם הקבלנים והספקים לרבות ערבויות בנקאיות וביטוחים וכן אחראית לריכוז פעילות ועדות המכרזים האוניברסיטאיות לביצוע עבודות או רכישות באגף לבינוי ותשתיות.

 

לפרטים נוספים וליצירת קשר:

דודו כהן, רכז מכרזים וחוזים

02-6584043 

davidco@savion.huji.ac.il