אולג בישבסקי

ראש יחידת מערכות , קמפוס עין כרם
054-8820574
olegb@savion.huji.ac.il