אלי גבאי

ראש יחידה, יחידת המנע
02-5494004
eliga@savion.huji.ac.il