בוריס גוט

בוריס
גוט
ראש יחידה, יחידת פרויקטים והתקנות
02-6584050
borisgu@savion.huji.ac.il