יוני ארגיוני

ראש צוות חום/קור ומיזוג אוויר, מערכות
02-5882662
yonia@savion.huji.ac.il