לילי כהן

לילי
כהן
מנהלת כח אדם
02-6586046
lilic@savion.huji.ac.il