נטליה (נטשה) דריוז'ינסקי

מהנדסת מיזוג אוויר
054-8820976
nataliad@savion.huji.ac.il