עידית קליגר

עידית
קליגר
מתאמת פרויקטים
02-6584032
iditkl@savion.huji.ac.il