עידית קליגר

מתאמת פרויקטים
02-6584032
iditkl@savion.huji.ac.il