רעיה באום

עוזרת למהנדס מרכז בקרה ושליטה
026584807
rayab@savion.huji.ac.il