שלום רווח

סמנכ"ל בינוי ותשתיות
02-6584838
shalomr@savion.huji.ac.il