שמואל עזריה

שמואל
עזריה
ראש יחידה, יחידת טקסים ואירועים
02-6584180
shmuela@savion.huji.ac.il