שמואל עזריה

ראש יחידה, יחידת טקסים ואירועים
02-6584180
shmuela@savion.huji.ac.il