אילן מזרחי

אילן
מזרחי
סגן ראש אב"ת ומהנדס בינוי ראשי, מטה מהנדסים
02-6584029
ilanm@savion.huji.ac.il