אלדד עמון

רכז שירותי משק ומפקח ניקיון כללי
02-5882642
eldada@savion.huji.ac.il