אלי גבאי

אלי
גבאי
ראש יחידה, יחידת המנע
02-5494004
eliga@savion.huji.ac.il