אלכסנדר מלצר

מהנדס מערכות ראשי וממונה אנרגיה, מטה מהנדסים
02-6586026
alexm@savion.huji.ac.il