אלכס ברנשטיין

מנהל תפעול ותשתיות
02-6584835
alexb@savion.huji.ac.il