יוסי מלכה

יוסי
מלכה
מתאם מיחשוב
02-6584322
yosefmal@savion.huji.ac.il‏