דניאל פרקין

מהנדס מרכז בקרה ושליטה
02-6586872
dimitryp@savion.huji.ac.il