יורם חובב

ראש יחידה אלקטרומכנית
02-5883177
yoramh@savion.huji.ac.il