יעל נבון

מזכירה בכירה ומפקחת נקיון
02-6758054
yaelh@savion.huji.ac.il