ישי עובדיה

ישי
עובדיה
ראש תחום בקרה
02-5881020
yshaio@savion.huji.ac.il