ד"ר מני נוימן

מנהל הגן הבוטני
02-5882569
menin@savion.huji.ac.il