מרים קלימי

מזכירה בכירה
אדמונד י'ספרא
02-6584835
miriamka@savion.huji.ac.il