רונן סרגוסטי

ראש צוות מרכז חום/קור, מערכות
02-6584101
ronens@savion.huji.ac.il