רות יונה

רות
יונה
מזכירה בכירה
02-6584837
rotyy@savion.huji.ac.il