שלום רווח

שלום
רווח
סמנכ"ל בינוי ותשתיות
02-6584838
shalomr@savion.huji.ac.il