שמואל בן עמי

מנהל פרויקטים
02-6584027
shmuelb@savion.huji.ac.il