שמואל גורודיסקי

טכנאי ראשי שרותי חקלאות
08-9489035
shmulikg@savion.huji.ac.il