ששון אברהם

רכז תחום מיזוג אוויר
054-8820336
avrahamsas@savion.huji.ac.il