יחידת התקנות וניהול פרויקטים

45e73b9df53dce3ff5af1b2a62aac2fb

אודות היחידה

יחידת ההתקנות אחראית על פרויקטים בהיקפים בינונים בכל ארבעת הקמפוסים של האוניברסיטה העברית.

עבודת היחידה כוללת:תכנון, הכנת חומר למכרזים לרבות התקשרויות עם ספקי השירות השונים, ניהול ופיקוח על שלבי הביצוע (כולל תיאום התקנות בתחומי הבניה, מערכות אלקטרומכניות, חשמל, תשתיות שונות, ריהוט וכיו"ב) עד לסיום עבודות הבניה.

סיום הפרויקט עם קבלת תכנית עדות (as made), קבלת המתקן ומסירתו ללקוח.

בין הפרויקטים המשמעותיים שבוצעו בשנים האחרונות היו:

  • הנגשת הקמפוסים לבעלי מוגבלות
  • בניית מעבדות לנקלטים חדשים
  • שיקום וחידוש שטחי הוראה
  • שיקום ושיפוץ אגפים/ קומות, מזכירויות ועוד

 

בעלי תפקידים