קריית אדמונד י. ספרא

הוספת מעלית בנין שפרינצק

הוספת מעלית בנין שפרינצק

ה', 01/01/2015

shprinzak


הוספת מעלית בבנין שפרינצק, כולל בניית פיר מעלית בסמוך לבניין.

קמפוס: אדמונד י. ספרא
מנהל הפרויקט: צחי לוי
תאריך התחלה: יולי 2013
תאריך סיום: מאי 2014