אדמונד י.ס ספרא

עדכון מס' 1 - עבודות הרכבת הקלה בקמפוס א.י. ספרא

פברואר 23, 2020

 

 

לסגל אקדמי, סגל מנהלי וסטודנטים  שלום,

 

בהמשך להודעת המנכ"ל שפורסמה בתאריך 03.01.2020 ולהודעות קודמות בנושא – נעדכן שעבודות להקמת קו הרכבת הקלה בקמפוס א. י. ספרא יוצאות לדרך....

העבודות מבוצעות על ידי תכנית אב לתחבורה באמצעות חברת מוריה ובפיקוח משרד התחבורה.

בשלב הביצוע הראשון יבצעו העתקת תשתיות ושינוי עיצוב פני הקרקע: כבישים, מדרכות, שטחי גינון, ריהוט רחוב, תאורת רחוב וכיוב'  -   משך ביצוע :  כ- 40 חודשים

הודעה על תחילת עבודות רכבת קלה מדרום לקמפוס ספרא

נובמבר 3, 2019

 

 

שלום רב,

 

בהמשך להודעתנו מיום 10.07.19   בדבר תחילת עבודות הקו הירוק של הרכבת הקלה בקטע שמדרום לקמפוס א. י' ספרא, נבקש לעדכן שהעבודות יחלו בשבועות הקרובים.

העבודות בקטע הדרומי יתבצעו לאורך רחוב פרופ' גרשון שקד (הכביש העולה אל השער הדרומי של הקמפוס) ובצומת עם רחוב בצלאל בזק  -  עם תחילת העבודות יבוצעו שינויים בהסדרי התנועה כמפורט בדפי ההסבר המצורפים.

 

הודעה על תחילת עבודות רכבת קלה מדרום לקמפוס ספרא

יולי 10, 2019

שלום רב,

 

עבודות הקו הירוק של הרכבת הקלה בקטע שמדרום לקמפוס א. י. ספרא יוצאות לדרך.

העבודות מבוצעות על ידי תכנית אב לתחבורה באמצעות חברת מוריה ובפיקוח משרד התחבורה.

 

העבודות בקטע הדרומי יתבצעו לאורך רחוב פרופ' גרשון שקד (הכביש העולה אל השער הדרומי של הקמפוס) ובצומת עם רחוב בצלאל בזק .

בשלב הביצוע הנוכחי שיחל בקרוב יבצעו העתקת תשתיות ושינוי עיצוב פני הקרקע: כבישים, מדרכות, שטחי גינון, תאורת רחוב, גדרות וכיוב'.